Grūtības pakāpe:
00:19:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Izpratne par naturāla atrisinājuma nepieciešamību 1p.
2. Vesela atrisinājuma pielietojums teksta uzdevumā 4p.
3. Nevienādība teksta uzdevumā 4 5p.