Teorija

Uzdevumi

1. Sakarības tabulā I

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Sakarības tabulā II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sakarības I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Sakarības vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Koordinātu plakne un kvadranti

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Koordinātu plakne I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Koordinātu plakne II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Koordinātu plaknes kvadranti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Funkcijas grafiks tilpumam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Funkciju grafiki

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Atkarīgais un neatkarīgais mainīgais

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Sakarības II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Sakarības III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Sakarības IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Sakarības V

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Sakarība starp malu un laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3,5
17. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Metodiskie materiāli