Teorija

Uzdevumi

1. Koordinātu plakne un kvadranti

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Punkta koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Koordinātu plakne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Koordinātu plaknes kvadranti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Sakarības tabulā

Grūtības pakāpe: zema

4
7. Sakarības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sakarība starp malu un laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5
9. Atkarīgie un neatkarīgie lielumi sakāmvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Sakarības starp skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Tieši proporcionāli lielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5

Testi

1. Koordinātu plakne un punkta koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem