Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divu skaitļu attiecība
2. Tieši proporcionāli un apgriezti proporcionāli lielumi
3. Mērogs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mēru attiecības 1. izziņas līmenis zema 4p. Noteikt laika, garuma vai masas mēru divu lielumu attiecību.
2. Mēru attiecības izteiksmes vienkāršošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt divu lielumu - garuma mēru (cm un m), masas mēru (t, kg, g), naudas vienību (eiro, centi) attiecību.
3. Skaitļu attiecības izteiksmes vienkāršošana 1. izziņas līmenis zema 2p. Noteikt divu lielumu attiecību.
4. Divu skaitļu attiecības definīcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Spriest par informāciju no attiecību pieraksta.
5. Izpratne par skaitļu attiecību 2. izziņas līmenis zema 2p. Saprast tekstā dotās attiecības jēgu.
6. Nogriežņu attiecība 2. izziņas līmenis zema 2p. Prot izmantot divu lielumu attiecību, aprēķinot garāko nogriezni.
7. Dzīvokļu attiecība 3. izziņas līmenis augsta 2p. Prast atrast nezināmo divu skaitļu attiecībā.
8. Attiecību aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2p. Aprēķināt vienu lielumu, ja zināma divu skaitļu attiecība un kopīgais lielums.
9. Svaigu un žāvētu ābolu daudzumu attiecība 2. izziņas līmenis augsta 2p. Prast lietot sakarību starp tieši proporcionāliem lielumiem.
10. Proporcionalitātes veida noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atšķirt pēc apraksta, kura ir tiešā proporcionalitāte, kura - apgrieztā.
11. Laika un platības attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apkopo tabulā datus par tieši proporcionāliem lielumiem.
12. Attāluma aprēķināšana dabā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt attālumu uz papīra, ja zināms mērogs un attālums dabā.
13. Ēkas garums plānā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt ēkas garumu plānā, ja dots mērogs un garums dabā.
14. Kartes mērogs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt mērogu, ja zināmi izmēri dabā un uz papīra.
15. Produktu aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prast iegūt informāciju par nepieciešamā produkta daudzumu.
16. Piena un augļu kokteiļa attiecības 3. izziņas līmenis augsta 4p. Aprēķināt nepieciešamā produkta daudzumu un personu skaitu, izmantojot skaitļu attiecību.
17. Izmēri savus soļus un laiku 3. izziņas līmenis augsta 2p. Veikt nepieciešamos mērījumus, lai izpildītu situācijas uzdevumu.
18. Proporcionalitāte un grafiks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apkopo tabulā datus par diviem proporcionāliem lielumiem. Mācās no grafika nolasīt lielumus.
19. Skaitliskas attiecības 2. izziņas līmenis zema 5p. No shematiska zīmējuma nosaka divu un trīs lielumu attiecību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divu skaitļu attiecības izteiksme Citi vidēja 2p. Prot, ar vārdiem uzrakstīto attiecību, uzrakstīt ar simboliem.
2. Attālums pēc mēroga Citi vidēja 2p. Prast izmantot mērogu un pārveidot mērvienības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attiecības, mērogs 00:15:00 vidēja 7p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attiecības, mērogs 00:15:00 vidēja 10p.