Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

17p.
1. Atsevišķu elementu skaits pie nosacījuma 4p.
2. Divciparu skaitlim pieskaita trīsciparu skaitli 1p.
3. Veseliem simtiem atņem 1. Pāreja uz nākošo vai iepriekšējo simtu 2p.
4. Simtiem pieskaita simtus, no 1000 atņem simtus 2p.
5. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu 4p.
6. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem 4p.