Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cipari un skaitļi. Naturāli skaitļi
2. Trīsciparu skaitļi Skaitļu šķiras, pieraksts.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atsevišķu elementu skaits pie nosacījuma 3. izziņas līmenis augsta 4p. 3 darbības. Dota summa, viens otram atdod noteiktu skaitu.
2. Divciparu skaitlim pieskaita trīsciparu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Bez pārejas jaunā desmitā
3. Saistītais pieraksts a-cc, mazināmais - simtos 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Starpība un reizinājums.
4. Saistītais pieraksts a-cc, mazināmais - simtos 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Starpība un reizinājums.
5. Copy of Trīsciparu skaitlis dots ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem 1. izziņas līmenis zema 1p.
6. Trīsciparu skaitlis dots ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem 1. izziņas līmenis zema 1p.
7. No trīsciparu skaitļa atņem divciparu skaitli rakstos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Starpība ar aizņemšanos (lielākiem skaitļiem līdz 1000)
8. Veseliem simtiem atņem 1. Pāreja uz nākošo vai iepriekšējo simtu 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
9. Simtiem pieskaita vienus ar pāreju citā simtā, no 1000 atņem vienus 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
10. Simtiem pieskaita desmitus ar pāreju citā simtā, no 1000 atņem desmitus 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Simtiem pieskaita simtus, no 1000 atņem simtus 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
12. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
13. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem 3. izziņas līmenis augsta 4p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļi līdz 100 00:00:00 vidēja 17p.