Teorija

Uzdevumi

1. Kopīgs darbs. Konfektes

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Reizrēķins ar 5, 6, 7

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Reizrēķins ar 8 un 9

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Saistītais pieraksts a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Saistītais pieraksts (ab+c):d. Strukturēts.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Dalīšana ar 10 ar atlikumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Divcipara skaitļa dalīšana galvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Kopīgs darbs, ja dots laiks. Žurciņas

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Saistītais pieraksts a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Reizināšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)

Grūtības pakāpe: augsta

5
11. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Saistītais pieraksts dots ar vārdiem. Divas darbības

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā)

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Dalīšanas sadalāmības likums. Saskaitāmo izvēles

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Kopīgs darbs. Par krāniem

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Divcipara skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Trejskaitļu uzdevums par pirkšanu. Attiecības paņēmiens

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Teksta uzdevums. Divcipara skaitli dala ar viencipara skaitli. 2 darbības

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Divciparu skaitļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Metodiskie materiāli