Teorija

Uzdevumi

1. Virzieni. Bultiņas.

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kas atrodas pa labi un kas pa kreisi?

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Objektu novietojums.

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Virzieni pa labi pa kreisi uz augšu uz eju

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Virziens pa labi pa kreisi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Virziens uz augšu uz leju virs zem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Visi virzieni pēc attēla

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Visi virzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Kurš attēls veidojas pēc dotajiem nosacījumiem?

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Objektu novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem