Teorija

Uzdevumi

1. Vienādas formas figūras

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Figūras izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Attēls no figūrām. Izvēlies!

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Atpazīsti figūru un skaiti, cik to ir zīmējumā!

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Tornīši no ģeometriskām figūrām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vairāk vai mazāk?

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Ģeometrisko figūru skaita salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

3
8. Sagrupē figūras!

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Pēc kādas pazīmes var sagrupēt figūras?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Figūru kopīgās īpašības. Izvēlies pareizo!

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Figūru salīdzināšana,grupēšana.

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem