Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. PSRS vara Latvijā 2p.
2. PSRS terors 2p.
3. Latvija PSRS sastāvā 2p.
4. Deportācijas 1p.
5. Tautsaimniecība pēc okupācijas 1p.
6. Izglītība un kultūra pēc okupācijas 1p.
7. 14.-15. jūlija vēlēšanas 1p.
8. Latvijas "uzņemšana" PSRS 1p.
9. Deportācijas 1p.