Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Latvijas valstiskuma veidošanās 1p.
2. Latvijas valstiskuma veidošanās 1p.
3. Latvijas valsts autonomijas ideja 2p.
4. Zemes padomes; 2p.
5. LPNP un DB 2p.
6. Latvijas valsts veidošanās 2p.