Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Darbības vārds
3. Darbības vārda pamatforma Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda pamatforma, tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi)
4. Darbības vārda laiks Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda laiks)
5. Darbības vārda kārta Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārda kārta)
6. Darbības vārdu darināšana Materiāls paredzēts darbam klasē, apgūstot tēmu "Darbības vārds" (darbības vārdu darināšana)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda gramatiskās pazīmes Darbības vārda gramatiskās kategorijas (laiks, personas, kārtas, izteiksmes).
2. Darbības vārda nenoteiksme Darbības vārda nenoteiksme. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Nenoteiksmes pareizrakstība.
3. Darbības vārdu darināšana Darbības vārdu darināšana ar priedēkļiem un piedēkļiem.
4. Darbības vārdu priedēkļi Darbības vārdu priedēkļi: nozīme, piemēri.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dota arī nenoteiksmes forma.
2. Darbības vārds teikumā II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda atšķiršana no citām vārdšķirām.
3. Tiešie, atgriezeniskie darbības vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Tiešo un atgriezenisko darbības vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dota nenoteiksmes forma.
4. Nenoteiksmes pareizrakstība I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nenoteiksmes pareizrakstība. Līdzskanis pirms galotnes.
5. Nenoteiksmes pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Patskaņa un līdzskaņa rakstība pirms nenoteiksmes galotnes.
6. Nenoteiksmes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nenoteiksmes veidošana no īstenības izteiksmes vienkāršajām laiku formām (tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem).
7. Darbības vārda kārtas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda kārtas noteikšana.
8. Darbības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārdu darināšana ar piedēkļiem no lietvārdiem.
9. Darbības vārda sastāvs I 2. izziņas līmenis vidēja 7p. Darbības vārdu priedēkļu noteikšana.
10. Darbības vārda sastāvs II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pirmatnīgu un atvasinātu darbības vārdu noteikšana.
11. Darbības vārda lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atbilstoša darbības vārda izvēle dotajā teikumā.
12. Darbības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārdu pareizrakstības novērtēšana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nenoteiksmes veidošana Citi vidēja 3p. Nenoteiksmes veidošana no īstenības izteiksmes vienkāršajām laiku formām (tiešajiem un atgriezeniskajiem darbības vārdiem).
2. Darbības vārda sastāvs I Citi vidēja 4p. Darbības vārda sastāva noteikšana - darbības vārdiem ar dažādu vārda sastāvu. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.
3. Darbības vārds teikumā I Citi vidēja 1p. Darbības vārda noteikšana teikumā. Vārda sastāva noteikšana.
4. Darbības vārda sastāvs II Citi vidēja 4p. Darbības vārda sastāva noteikšana - darbības vārdiem ar dažādu vārda sastāvu. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi. Vārdi ar diviem priedēkļiem.
5. Darbības vārds teikumā II Citi vidēja 2p. Darbības vārda atšķiršana no citām vārdšķirām.
6. Nenoteiksmes pareizrakstība I Citi vidēja 3p. Līdzskaņa rakstība pirms nenoteiksmes galotnes.
7. Nenoteiksmes pareizrakstība II Citi vidēja 3p. Nenoteiksmes pareizrakstība. Patskanis pirms nenoteiksmes galotnes.
8. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība Citi vidēja 4p. Atzīmē pareizi uzrakstītus darbības vārdus! Uzraksti dotos vārdus nenoteiksmē!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds teikumā 00:10:00 vidēja 5p. Darbības vārda pazīšana teikumā. Tiešie un atgriezeniskie vārdi.
2. Darbības vārda nenoteiksme 00:10:00 vidēja 8p. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība. Darbības vārda nenoteiksmes darināšana.
3. Darbības vārda sastāvs 00:10:00 vidēja 12p. Darbības vārda sastāva noteikšana darb'bias vārdiem nenoteiksmes formā. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.