Teorija

Interpunkcija teikumos ar darbības vārdu pavēles izteiksmē
Ja teikumā ir izsauksmes vārds lūdzu un tam blakus ir darbības vārds pavēles izteiksmē, tad izsauksmes vārds atdalāms ar komatu vai komatiem no pavēles izteiksmes.
Nāciet, lūdzu, istabā!
Paskaidro, lūdzu, kā tas notika!
Lūdzu, ienāciet manā mājā!
 
Izsauksmes vārds lūdzujāatšķir no darbības vārda īstenības izteiksmes 1. personas formas, jo tad komats lūdzuatdalīšanai nav nepieciešams.
 
Izsauksmes vārds lūdzu un pavēles izteiksme
Darbības vārds lūdzu īstenības izteiksmē  
Brauciet, lūdzu, uzmanīgāk!
Lūdzu viņu braukt uzmanīgāk.
Lūdzu, ejiet pastaigāties!
Lūdzu iet pastaigāties.
Skrieniet, lūdzu, uzmanīgāk!
Lūdzu skriet uzmanīgāk.