Pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas veidošana un lietošana
Uzmanība veltāma pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas pareizam lietojumam, jo bieži vien tā tiek jaukta ar īstenības izteiksmi, kas šajā formā beidzas ar -at, -āt, -aties, -āties. Pavēles izteiksmes dsk. 2. personas galotne ir -iet (tiešajiem darbības vārdiem) vai -ieties (atgriezeniskajiem darbības vārdiem).
Pavēles izteiksmes dsk. 2. personas galotnes priekšā ir tas pats līdzskanis, kas vsk. 2. personas galotnes priekšā.
 
Pavēles izteiksmes vsk. 2. persona
Pavēles izteiksmes dsk. 2. persona
roc!
rociet!
ierocies!
ierocieties!
c!
ciet!
apgāzies!
apgāzieties!
di!
diet!
 
Īpaši jāievēro pavēles izteiksmes formu veidošana 2. personā 3. konjugācijas darbības vārdiem, kas nenoteiksmē beidzas ar -cīt vai -dzīt (mocīt, slaucīt, slodzīt, locīt, braucīt u.tml.). Šiem darbības vārdiem 2. personā nenotiek skaņu mija ne vienskaitlī, ne daudzskaitlī.
 
Pavēles izteiksmes vsk. 2. persona
Pavēles izteiksmes dsk. 2. persona
moki!
mokiet!
slauki!
slaukiet!
slogi!
slogiet!
loki!
lokiet!
brauki!
braukiet!
 
Īstenības un pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2. personas salīdzinājums
Bieži vien jauc īstenības un pavēles izteiksmes lietojumu. Tādēļ der iegaumēt, kā atšķiras galotnes.
 
Īstenības izteiksmes daudzskaitļa 2. persona
Pavēles izteiksmes dsk. 2. persona
nākat
nāciet!
skatāties
skatieties!
laužat
lauziet!
lasāt
lasiet!
 
Jautājuma teikumā lieto īstenības izteiksmi, jautājuma teikumā nedrīkst lietot pavēles izteiksmi.
Vai jūs lasāt grāmatas?
Vai gribat piedalīties sacensībās?