Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Darbības vārda izteiksmes (veidošana, lietojums). Apguves laiks: decembris - janvāris.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vajadzības izteiksme Vajadzības izteiksmes veidošana, laiki un lietošana.
2. Pavēles izteiksmes jēdziens Pavēles izteiksmes jēdziens un personu formu veidošana.
3. Pavēles izteiksme dsk. 2. personā Pavēles izteiksmes dsk. 2. personas lietošana un salīdzinājums ar īstenības izteiksmi.
4. Izsauksmes vārda nodalīšana no pavēles izteiksmes Iemācās nošķirt izsauksmes vārdu "lūdzu" no pavēles izteiksmes. Atšķir izssauksmes vārdu no darbības vārda īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes formas.
5. Eifēmismi agrāk un tagad Ziņas par eifēmismu vēsturi gan agrāk, gan tagad.
6. Kā lieto eifēmismus? Eifēmismu lietošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vajadzības izteiksmes galotne 2. izziņas līmenis zema 1p. Jānošķir, kura vajadzības izteiksmes forma uzrakstīta ar pareizo galotni.
2. Lietvārds saistījumā ar vajadzības izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni zina, kā lietojams lietvārds ar vajadzības izteiksmi.
3. Vajadzības izteiksme un paveidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nošķir vajadzības izteiksmes paveidus.
4. Laiki vajadzības izteiksmē un paveidos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni nosaka vajadzības izteiksmes un tās paveidu laikus.
5. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt. (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda lietojums vēlējuma un vajadzības izteiksmē. Risinājuma soļos doti visi katra teikuma darbības vārdi.
6. Nosaki pavēles izteiksmes personu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns novērtē, kurā personā lietots darbības vārds pavēles izteiksmē.
7. Pareizā pavēles izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata, kura forma pareizi veidota pavēles izteiksmē.
8. Izraksti pavēles izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāizraksta no teikuma darbības vārds pavēles izteiksmē. Ir teikumi, kuros nav pavēles izteiksmes - šajā gadījumā ieraksta 0.
9. Darbības vārds pavēles izteiksmē I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda daudzskaitļa 2. personas formas veidošana. Darbības vārda lietojums ar pavēles, aicinājuma vai lūguma nozīmi (pavēles vai īstenības izteiksme). Pieturzīmes teikumā ar vārdu "lūdzu" (izsauksmes vai darbības vārds).
10. Darbības vārds pavēles izteiksmē II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda daudzskaitļa 2. personas formas veidošana. Darbības vārda lietojums ar pavēles, aicinājuma vai lūguma nozīmi (pavēles vai īstenības izteiksme). Pieturzīmes teikumā ar vārdu "lūdzu" (izsauksmes vai darbības vārds).
11. Darbības vārds pavēles izteiksmē III 2. izziņas līmenis zema 2p. Darbības vārda veidošana pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas formā.
12. Kura forma der? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēle starp pavēles un īstenības izteiksmi.
13. Noteikt izteiksmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni ieraksta atbildē teikumā lietotās izteiksmes nosaukumu. Vajadzības izteiksmei arī paveidus.
14. Personas noteikšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka teikumā darbības vārda personu.
15. Izteiksmju nošķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jānosaka, kurā izteiksmē teikumā lietots darbības vārds.
16. Eifēmisma atbilstība vārdam, izteicienam 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skolēns vārdam vai izteicienam pievelk klāt atbilstošo eifēmismu.
17. Eifēmisma ievietošana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns izvēlas atbilstošo eifēmismu teikumā.
18. Darbības vārda izteiksmes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni izvērtē, kurā no teikumiem lietota īstenības, bet kurā - atstāstījuma izteiksme. Ievelk pareizo atbildi.
19. Izvēlies eifēmisma skaidrojumu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns lasa folkloras tekstus, izceltajam vārdam atrod pareizo skaidrojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt. Citi vidēja 2p. Darbības vārda lietojums vēlējuma un vajadzības izteiksmē. Risinājuma soļos doti visi katra teikuma darbības vārdi.
2. Darbības vārds vajadzības izteiksmē I Citi vidēja 2p. Darbības vārda veidošana vajadzības izteiksmē pēc dotās nenoteiksmes formas. Risinājuma soļos dota īstenības izteiksmes forma, no kuras veidota vajadzības izteiksmes forma.
3. Teikumi ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē Citi vidēja 1p. Darbības vārda pārveidošana no īstenības izteiksmes vajadzības izteiksmē. Darbības veicējs un lietvārds aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
4. Lietvārds vajadzības izteiksmē Citi vidēja 1p. Lietvārda lietojums aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
5. Darbības vārds vajadzības izteiksmē II Citi vidēja 1p. Darbības vārda vajadzības izteiksmē noteikšana tekstā.
6. Darbības vārds vajadzības izteiksmē III Citi vidēja 1p. Darbības vārda vajadzības izteiksmē noteikšana tekstā.
7. Darbības vārds vajadzības izteiksmē IV Citi vidēja 1p. Darbības vārda pareizrakstība vajadzības izteiksmē.
8. Darbības vārds pavēles izteiksmē IV Citi vidēja 4p. Darbības vārda veidošana pavēles izteiksmes vienskaitļa un daudzskaitļa 2. personas formā.
9. Daudzskaitļa 2. persona Citi vidēja 1p. Skolēni pārveido darbības vārdu nenoteiksmē dsk. 2. personā.
10. Darbības vārda izteiksmes Citi vidēja 1p. Darbības vārda izteiksmes: laiki, kārtas, izteiksmes rādītājs.
11. Darbības vārds dažādās izteiksmēs Citi vidēja 1p. Darbības vārds dažādās izteiksmēs (pazīšana tekstā).
12. Eifēmisma ievietošana teikumā Citi vidēja 2p. Skolēns izvēlas atbilstošo eifēmismu teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda izteiksmes un eifēmismi 00:20:00 vidēja 7p. Darbības vārda izteiksmes (jēdzieni, laiki). Darbības vārda veidošana visās piecās izteiksmēs no nenoteiksmes formas. Darbības vārda dažādu izteiksmju formu atrašana un noteikšana.
2. Darbības vārda pareizrakstība 00:20:00 vidēja 8p. Darbības vārda pareizrakstība dažādās izteiksmēs.