Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda nozīme Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi
2. Saziņa Valodas līdzekļu mērķtiecīgs izmantojums saziņā - 1 st. Monologs (1st.), dialogs (2 st.), diskusija (3 st.). Saziņas kultūra (1 st.). Pārbaudes darbs 2 st.) 1.- 22.septembris. Kopā 10 stundas
3. Domu kartes

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi tiešā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt tiešās nozīmes vārdu savienojumus
2. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
3. Vārdi tiešā un pārnestā nozīme I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Atzīmēt teikumu, kurā dotais vārds lietos tiešā nozīmē.
4. Informācijas iegūšana I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Kā izvēlēties informācijas avotus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju
5. Monologs, dialogs, diskusija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teorētisku jautājumu apguve par tēmu "Saziņa".
6. Sarunas dalībnieki 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Teksta detalizēta lasīšana. Sarunas dalībnieku skaita noteikšana. Sarunas dalībnieku secības ievērošana.
7. Saziņas kultūra 1. izziņas līmenis zema 2p. Runātāja un klausītāja kultūra
8. Tiešā un pārnestā nozīme II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana
9. Domu kartes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 9p.
10. Teorijas pārbaudes jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Teorijas pārbaudes jautājumi par informācijas ieguvi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas iegūšana II Citi vidēja 1p. Kā izvēlēties informācijas avotus, lai iegūtu nepieciešamo informāciju
2. Valodas kultūra Citi vidēja 4p. Viedokļi. Viedokļu galvenā doma, mērķis, saziņas situācijas raksturojums, runātāja un klausītāja kultūra.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda tiešā un pārnestā nozīme 00:20:00 vidēja 4p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes skaidrojums

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas ieguve un saziņa 00:30:00 vidēja 22p.