Reizēm divdabi var paskaidrot palīgteikums vai tiešā runa, tad veidojas plašāka savrupināma
grupa, kuras pamatā ir divdabis.
 
Pieturzīmju lietojums:
1. pirms divdabja, ja tas nav teikuma sākumā, liekams komats;
2. aiz divdabja liekams komats, ja seko palīgteikums;
3. aiz divdabja liekams kols un pēdiņas, ja seko tiešā runa;
4. pārējās pieturzīmes lietojamas, ievērojot teikuma uzbūves īpatnības.
Piemērs:
Manīdama, ka tuvojas liels un stiprs negaiss, Zane uzreiz devās uz mājām.
manīdama – divdabis
ka tuvojas liels un stiprs negaiss – palīgteikums, kas piesaista sev divdabi
manīdama, ka tuvojas liels un stiprs negaiss – plašāka savrupināma grupa
 
Shēma 1.svg
Piemērs:
Māte piegāja pie ciemiņiem, teikdama: “Laipni aicināti pie galda!”
teikdama – divdabis
“Laipni aicināti pie galda!” – tiešā runa, kas piesaista sev divdabi
teikdama: “Laipni aicināti pie galda!” – plašāka savrupināma grupa
  
Shēma 2.svg
Atsauce:
Valodas labirinti. Latviešu valoda 8. klasei./Iveta Vīduša. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. -188 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 104. - 112.lpp.
Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas un shēmas./Anita Romane. -Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. -144 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 98. - 99.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/pamatskolai/teikuma_mac/teorija/s4.htm