1p.

Tēmā "Informācijas ieguve, lai orientētos svešā vietā" pieejami 1 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.