Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Salikta teikuma veidi 1p.
2. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.
3. Saikļi teikumā 1p.
4. Pieturzīmes teikumā 1p.
5. Pieturzīmes saliktā teikumā 1p.
6. Salikta teikuma daļas 2p.