3.
martā
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Darbības vārda izteiksmes (veidošana, lietojums). Apguves laiks: decembris - janvāris.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda izteiksmes Darbības vārda izteiksmes - pārskata tabula, lietošanas piemēri.
2. Īstenības izteiksme Īstenības izteiksme (darāmās un ciešamās kārtas vienkāršie un saliktie laiki).
3. Atstāstījuma izteiksme Atstāstījuma izteiksme - veidošana, lietošana, laiki. Tiešās runas pārveidošana, izmantojot darbības vārda atstāstījuma izteiksmes formas.
4. Vēlējuma izteiksme Vēlējuma izteiksmes veidošana, laiki, pareizrakstība un lietojums.
5. Vajadzības izteiksme Vajadzības izteiksmes veidošana, laiki un lietošana.
6. Pavēles izteiksme Pavēles izteiksmes veidošana un lietojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vēlējuma izteiksmē (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda vēlējuma izteiksmē atrašana tekstā. Risinājuma soļos dots vēlējuma izteiksmes laiks un darbības vārda nenoteiksmes forma.
2. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda vajadzības izteiksmē noteikšana tekstā.
3. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda vajadzības izteiksmē noteikšana tekstā.
4. Darbības vārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda veidošana vajadzības izteiksmē pēc dotās nenoteiksmes formas. Risinājuma soļos dota īstenības izteiksmes forma, no kuras veidota vajadzības izteiksmes forma.
5. Teikumi ar darbības vārdu vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Darbības vārda pārveidošana no īstenības izteiksmes vajadzības izteiksmē. Darbības veicējs un lietvārds aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
6. Lietvārds vajadzības izteiksmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietvārda lietojums aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē.
7. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt. (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbības vārda lietojums vēlējuma un vajadzības izteiksmē. Risinājuma soļos doti visi katra teikuma darbības vārdi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda izteiksmes Citi vidēja 1p. Darbības vārda izteiksmes: laiki, kārtas, izteiksmes rādītājs.
2. Darbības vārds dažādās izteiksmēs Citi vidēja 6p. Darbības vārda formu veidošana visās piecās izteiksmēs.
3. Darbības vārds dažādās izteiksmēs Citi vidēja 1p. Darbības vārds dažādās izteiksmēs (pazīšana tekstā).
4. Darbības vārds īstenības izteiksmē Citi vidēja 1p. Darbības vārda pareizrakstība īstenības izteiksmē (galotnes īsais a/garais ā; piedēkļu patskaņi, vārda "zināt" rakstība).
5. Darbības vārds vajadzības izteiksmē Citi vidēja 1p. Darbības vārda pareizrakstība vajadzības izteiksmē.
6. Darbības vārds pavēles izteiksmē Citi vidēja 1p. Darbības vārda daudzskaitļa 2. personas formas veidošana. Darbības vārda lietojums ar pavēles, aicinājuma vai lūguma nozīmi (pavēles vai īstenības izteiksme). Pieturzīmes teikumā ar vārdu "lūdzu" (izsauksmes vai darbības vārds).
7. Darbības vēlējuma izteiksmē Citi vidēja 1p. Darbības vārda vēlējuma izteiksmē atrašana tekstā. Risinājuma soļos dots vēlējuma izteiksmes laiks un darbības vārda nenoteiksmes forma.
8. Darbības vārds vēlējuma un vajadz. izt. Citi vidēja 2p. Darbības vārda lietojums vēlējuma un vajadzības izteiksmē. Risinājuma soļos doti visi katra teikuma darbības vārdi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda izteiksmes. Darbības vārds dažādās izteksmēs 00:00:00 vidēja 8p. Darbības vārda izteiksmes (teorija, jēdzieni, laiki). Darbības vārda veidošana visās piecās izteiksmeš no nenoteiksmes formas. Darbības vārda dažādu izteiksmju formu atrašana un noteikšana.
2. Darbības vārda pareizrakstība 00:00:00 vidēja 3p. Darbības vārda pareizrakstība dažādās izteiksmēs