Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Prezentācija. Mutvārdu saziņa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Saziņa" (Mutvārdu saziņa).
3. Prezentācija. Rakstveida saziņa Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Saziņa" (Rakstveida saziņa).
4. Skolotājam Saziņa. Mutvārdu un rakstveida saziņa
5. Skolotājam Tekstu veidi (teorija, jēdzieni, piemēri)

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Saziņas daudzveidība Saziņas veidi pēc apstākļiem, līdzekļiem un formas. Jēdzienu skaidrojums, piemēri.
2. Valodas stilu raksturojums Valodas stili un to raksturojums
3. Lietišķo rakstu valodas stils Lietišķo rakstu valodas stila lietojums un to piemēri
4. Mutvārdu saziņa. Runa Mutvārdu saziņa. Runas formas, kompozīcija, plānošana.
5. CV CV veidošanas pamatnoteikumi
6. Vēstules Darījumu un privāto vēstuļu veidošana un kultūra
7. Aptauja Aptaujas veidošanas pamatprincipi
8. Rakstveida saziņa. Vēstule Rakstveida saziņa. Vēstule (vēstule nosacītam adresātam, privāta vēstule)
9. Īsais raksts jeb viedoklis Īsā raksta jeb viedokļa pazīmes, kompozīcija, vērtēšanas kritēriji eksāmenā.
10. Domraksts Domrakstu iedalījums pēc satura un formas. Domraksta plānošana, kompozīcija. Domraksta vērtēšanas kritēriji 9. klases latviešu valodas eksāmenā.
11. Intervija Intervija (gatavošanās, norise, publicēšana, kompozīcija)
12. Argumentētā eseja Argumentētas esejas jēdziens, termini, uzbūve, piemērs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietišķie raksti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietišķie raksti, jēdzienu skaidrojums
2. Valodas stili 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vingrinājumi lietišķo rakstu veidu noteikšanai dažādiem teksta fragmentiem
3. Lietišķie raksti (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Lietišķie raksti, jēdzienu skaidrojums
4. Saziņas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņas veidu noteikšana atbilstoši uzdevuma nosacījumiem
5. CV veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. CV sadaļas
6. Jēdzieni saziņas tēmā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņas tēmā lietotie jēdzieni
7. Lietišķās vēstules 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vēstule, ieteikuma vēstule, motivācijas vēstule, to teksta atšķirības.
8. Publiskā runa Senajā Grieķijā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne
9. Aptauja 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aptaujas veidošana
10. Publiskās runas nozīme saziņā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta izpratne
11. Privāta vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Rakstveida saziņa. Privāta vēstule
12. Vēstules adresāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saziņa. Vēstules adresāts (datīva forma uz aploksnes)
13. Vēstule 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vēstules vērtējums atbilstoši dotajiem kritērijiem
14. Īsais raksts jeb viedoklis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Īsā raksta jeb viedokļa atšķiršana no citiem tekstu veidiem.
15. Domraksta forma un domraksta temats (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Domraksta formas noteikšana pēc domraksta virsraksta. Domraksta temata izpratne
16. Pārsprieduma temats un kompozīcija (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārsprieduma kompozīcija. Atsevišķu domraksta daļu atbilstība tematam
17. Domraksta valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Domraksta valodas vērtējums (interpunkcija, ortogrāfija)
18. Intervija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intervijas adresāta, publicēšanas vietas noteikšana pēc intervijas fragmenta satura.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Vēstules adresāts Citi vidēja 1p. Vēstules adresāts (personvārdu datīva forma)
2. Testa uzdevums Citi vidēja 4p. Izpratnes jautājumi par lietišķajiem valodas stiliem.
3. Saziņa. Vēstule Citi vidēja 1p. Privāta vēstule. Vēstule nosacītam adresātam
4. Lietišķie raksti Citi vidēja 1p. Lietišķie raksti, jēdzienu skaidrojums
5. Lietišķās vēstules Citi vidēja 1p. Vēstule, ieteikuma vēstule, motivācijas vēstule, to teksta atšķirības.
6. Domraksta forma un domraksta temats Citi vidēja 3p. Domraksta formas noteikšana pēc domraksta virsraksta. Domraksta temata izpratne
7. Pārsprieduma temats un kompozīcija Citi vidēja 1p. Pārsprieduma kompozīcija. Atsevišķu domraksta daļu atbilstība tematam

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saziņa. Rakstveida saziņa 00:00:00 vidēja 2p. Vēstule saziņas procesā
2. Informācijas nodošanas veidi 00:15:00 vidēja 3p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācijas nodošanas veiidi 00:15:00 vidēja 5p.