Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Salikta teikuma jēdziens Priekšstats par saliktu teikumu
2. Salikts pakārtots teikums Palīgteikumu tipi
3. Ka un kad teikumā Vārdu "ka" un "kad" lietošana saliktā pakārtotā teikumā
4. Pieturzīmes saliktā teikumā Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā un saliktā pakārtotā teikumā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ka un kad lietojums (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saikļa "ka" un apstākļa vārda "kad" lietojums saikļa nozīmē.
2. Salikta teikuma veidi (ar izvēli) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saliktu teikumu veidu noteikšana
3. Saikļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma turpinājums, izvēloties palīgteikumu ar saturiski atbilstošu pakārtojuma vārdu.
4. Pieturzīmes teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums vienkārša un saliktā teikumā
5. Salikta teikuma daļas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salikta teikuma daļu saistīšanas līdzekļi
6. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums saliktā teikumā
7. Palīgteikumu tipi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. palīgteikumu tipu noteikšana
8. Palīgteikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgteikuma un tā tipa noteikšana teikumā
9. Frazeoloģismi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģisma atbilstošs skaidrojums
10. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
11. Palīgteikuma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Noteikt palīgteikuma tipu teikumā
12. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pieturzīmes saliktā teikumā
13. Salikts teikums 2. izziņas līmenis augsta 12p. Pieturzīmes saliktā teikumā. Teikuma gramatisko centru noteikšana

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2020) Citi vidēja 3p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
2. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2019) Citi vidēja 2p. 'Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
3. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā (2019) Citi vidēja 1p. Teikuma uzbūves noteikšana. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā.
4. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2018) Citi vidēja 2p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
5. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā (2018) Citi vidēja 1p. Valodas sistēmas izpratnes uzdevums. Teikuma uzbūves noteikšana.
6. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2017) Citi vidēja 2p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos.
7. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā (2017) Citi vidēja 2p. Teikumu uzbūves noteikšana. Pareizu vārdu savienojumu ar "nav" un "dēļ" iesaiste vienkāršā teikumā.
8. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2016) Citi vidēja 2p. Trūkstošo pieturzīmju ievietošana teikumā.
9. Teikuma uzbūve (2016) Citi vidēja 3p. Trūkstošo sintaktisko konstrukciju izvēle. Atbilstošās vārda formas un novietojuma izvēle.
10. Teikuma uzbūves noteikšana (2016) Citi vidēja 2p. Izpēti teikumu! Nosaki teikuma uzbūvi! Atzīmē pareizo apgalvojumu par teikumu!
11. Pieturzīmes saliktā teikumā (2015) Citi augsta 1p.
12. Pieturzīmes saliktā teikumā (2015) Citi vidēja 2p.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma analīze Citi vidēja 4p. Salikta teikuma analīze
2. Ka un kad lietojums Citi vidēja 2p. Saikļa "ka" un apstākļa vārda "kad" lietojums saikļa nozīmē.
3. Salikta teikuma veidi Citi vidēja 1p. Saliktu teikumu veidu noteikšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salikts teikums 00:00:00 vidēja 7p. Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums
2. Pieturzīmes teikumā 00:00:00 vidēja 2p. Pieturzīmju pareizs lietojums teikumā, kurā ir arī iesprauduma vārdi.
3. Salikts teikums 00:00:00 vidēja 8p. Salikta teikuma pareizrakstība
4. Salikts pakārtots teikums 00:00:00 vidēja 4p. Salikts pakārtots teikums