Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārddarināšana Mācību programmā sasniedzmais reultāts: 1. Saskata vārddarināšanas līdzekļus jaunu vārdu darināšanai; eksperimentē, darinot jaunus vardus. 2. Darina vārrdus, analizējot un secinot, kādas ir latviešu valodas vārddarināšanas iespējas. ( VL.6.3.1.5. )
2. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts: pareizi lieto pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
3. Etimoloģija Mācību programmā paredzētais sasniedzamais rezultāts: izmanto dažādas vārdnīcas.
4. Internacionālismi Mācību programmā paredzētais sasniedzamais reultāts: izmanto dažādas vārdnīcas, lai precizētu vārdu nozīmes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vārda sastāvu.
2. Sastāvs un profesijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vārda sastāvu.
3. Profesijas nosaukuma darināšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Darina vārdus.
4. Internacionālismi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Darbā ar interneta resursiem noskaidro, no kuras valodas cēlies vārds, uzzina profesijas aprakstu.
5. Salikteņu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievēro salikteņu pareizrakstību.
6. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka teikumos vienlīdzīgus teikuma locekļus.
7. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka teikumā vārdu, ko paskaidro vienlīdzīgi teikuma locekļi.
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievēro teikumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem pareizrakstību.
9. Profesijas nosaukšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tautasdziesmas tekstā atrod profesiju.
10. Profesijas apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbā ar interneta resursiem noskaidro profesijas aprakstu.
11. Profesiju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ievēro profesiju pareizrakstību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sastāvs ar pasvītrojumiem Citi vidēja 1p. Nosaka vārda sastāvu.
2. Teikuma pareizrakstība Citi augsta 2p. Ievēro pareizrakstību teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka vārda sastāvu. Ievēro salikteņu pareizrakstību.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:20:00 vidēja 4p. Nosaka tekstā vienlīdzīgus teikuma locekļus. Nosaka vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošo vārdu. Ievēro pareizrakstību teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārddarināšana. Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Internacionālismi. 00:40:00 vidēja 16p. Nosaka vārda sastāvu. Darina vārdus. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus. Ievēro pareizrakstību ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Strādā ar interneta resursiem.