Teorija

Uzdevumi

1. Vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sastāvs un profesijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Profesijas nosaukuma darināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Salikteņu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrojošais vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Profesijas nosaukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Profesijas apraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Profesiju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Vārddarināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem