Teorija

Uzdevumi

1. Saziņas nozīme sabiedrībā

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Saziņas nozīme sabiedrībā

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Verbāla un neverbāla saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Verbāla un neverbāla saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Neverbālās saziņas situācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Neverbālās saziņas situācijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Dialogs un monologs

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Partneri dialogā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Dialogs saziņas situācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Verbālas un neverbālas saziņas atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Verbālas un neverbālas saziņas atšķiršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Žestu izmantošana ikdienā

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Piktogrammu nozīme saziņā

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Saziņas kultūra

Grūtības pakāpe: zema

2
17. Valoda kā sazināšanās līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Verbālā un neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Verbālā un neverbālā saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Saziņa un informācijas gūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Runas mērķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Saraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Runas mērķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Runas mērķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Iesniegums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Instrukcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Instrukcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Uzruna vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Sludinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. Pieturzīmes vienkāršos teikumos ar uzrunu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
32. Sarunas partneri

Grūtības pakāpe: zema

2
33. Vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
34. Sarunas mērķis

Grūtības pakāpe: augsta

2
35. Anotācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
36. Pieklājības vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
37. Vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
38. Uzruna un uzrunas grupa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
39. Tiešās runas teikumi ar uzrunu vai uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Saziņas situācijas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Saziņas situācijas dalībnieki

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Saziņas situācijas norises vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Saziņas situācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Tiešās runas teikumi ar piebildi sākumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Tiešās runas teikumi ar piebildi beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Saziņa. Mutvārdu un rakstveida.

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Rakstveida saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem