Teorija

Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda.
To nosaka Valsts valodas likums.
valsts_valodas_likums.png
Latvijas valsts nodrošina lībiešu valodas aizsardzību, taču pārējās valodas Latvijā tiek uzskatītas par svešvalodām.
Svarīgi!
Lībieši ir Latvijas pamatiedzīvotāji.
Jā, lībieši Latvijas teritorijā dzīvoja, pirms šeit ieradās baltu ciltis, kas bija latviešu tautas senči.
Visu Valsts valodas likumu vari izlasīt šeit.
 
Latviešu valodair viena no 200 pasaules valodām, kurā runā vairāk nekā miljons runātāju.
Tātad mūsu valoda nav nemaz tik maza.
Svarīgi!
Atceries par mazajām džungļu un tuksnešu ciltīm! Lielākoties tās pastāv tikai mutvārdu formā un tām nav savas rakstības.
Pasaulē trijām piektdaļām zināmo valodu nav savas rakstības.
Latviešu valodai ir sava rakstība.
Svarīgi!
Ir ļoti svarīgi apgūt savas valodas pareizrakstību!
Latvija ir viena no Eiropas Savienības dalībvalstīm.
 
ES_SIMBOLS.png
 
Eiropas Savienībā ir 24  oficiālās valodasun vairāk nekā 60  reģionālo un  mazākumtautību valodu.
Visizplatītākās dzimtās valodas pēc runātāju skaita Eiropas Savienībā ir vācu valoda (16%), itāļu un angļu valoda (13% katra), franču valoda (12%), spāņu un poļu valoda (8% katra).
Ja ir tāda valodu daudzveidība, tad kādā valodā Eiropas Parlamentā norit darbs? Pirmā doma, kas tev ienāca prātā, noteikti bija saistīta ar angļu valodu, taču tā gluži nebūs.
Eiropas Parlamenta deputāti savā darba vietā var izteikties jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, arī jebkuri dokumenti nepieciešamības gadījumā tiek rakstīti kādā no šīm oficiālajām valodām.
Lai ikviens varētu izteikties savā dzimtajā valodā, kā arī lai saprastu ikviena cita teikto, palīgā nāk tūkstošiem tulku, kas tulko gan mutvārdos, gan rakstos.
 
Atsauce:
https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/society/20150217STO24620/valodu-daudzveidiba-ir-viena-no-lielakajam-eiropas-vertibam