Teorija

Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes tiek izmantotas, lai norādītu uz lietvārdiem piemītošo pazīmju atšķirībām.
 
Īpašības vārda pārākās pakāpes formas salīdzinājuma teikumos var lietot 3 dažādos veidos.
 
1. Salīdzinot divu lietvārdu pazīmes, var lietot konstrukciju "ir … nekā".
salīdz_konstr_ir.png
salīdz_konstr_piem_ir.png
 
2. Šo pašu salīdzinājumu var veikt, norādot pretēji ar kosntrukciju "nav... kā".salīdz_konstr_nav.png
salīdz_konstr_piem_nav.png
 
3. Salīdzināt var arī ar konstrukciju "ir...par". Šādā gadījumā uzmanība jāpievērš otrajam lietvārdam, jo tam jābūt akuzatīvā locījumā vienkskaitlī (atbildēs uz jautājumu ko?) un datīva locījumā daudzskaitlī (atbildēs uz jautājumu kam?).salīdz_konstr_par2.png
salīdz_konstr_piem_par.png
Teikumos ar salīdzinājumiem pirms vārdiem  kā, nekā komats nav liekams.