Teorija

Pasaulē runā vairāk nekā 5000 valodās.
Pasaulē runā vairāk nekā 6700 valodās.
Pasaulē runā apmēram no 3 līdz 5 tūkstošiem valodu.
 
Bailes.png
Šobrīd tu noteikti esi apjucis. Kā tā? Trīs teikumi, un katrā no tiem minēts pavisam cits skaitlis.
Cik tad valodu īsti ir?
Uz šo jautājumu šobrīd neviens nevar precīzi atbildēt divu iemeslu dēļ:
1) nav pierādījumu, ka zinātnieki ir atraduši un apzinājuši visas valodas, piemēram, Diendvidamerikas džungļos vai Āfrikas tuksnešos var būt vēl daudz nesastaptu cilšu, par kurām šobrīd nezinām neko;
2) reizēm ir grūti pateikt, vai valoda ir patstāvīga vai tikai kādas citas valodas dialekts.
Svarīgi!
Secinājums Nr.1: Pasaulē ir tūkstošiem valodu.
Bet cik cilvēku runā katrā no šīm mums zināmajām valodām?
Arī šis ir grūti atbildāms jautājums, jo arī cilvēku skaits pasaulē mainās.
Par to tu vari pārliecināties, apskatot www.worldometers.info datus.
Krietni vairāk par 7 miljardiem. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti daudz.
Ir valodas, kurās ir miljards runātāju, piemēram, ķīniešu valoda, ir miljoniem runātāju lielas valodas - angļu, spāņu vai hindi-, un ir valodas, kurās runā tikai daži simti vai pat tikai daži desmiti cilvēku, piemēram, lībiešu valoda.
Svarīgi!
Secinājums Nr. 2: Runātāju skaits katrā valodā ir dažāds.
Zinātnieki ir mēģinājuši skaitīt, cik cilvēku un kādās valodās runā, taču arī tas nav tik vienkārši noskaidrojams.
Mēs piedzimstam ģimenē, kurā mūsu vecāki runā mūsu  dzimtajā valodā. Parasti.
Bet reizēm - un šobrīd nemaz tik reti - ģimenē katram vecākam ir sava dzimtā valoda.
dzimta_valoda_jaukta_gimene.png
 
Ja mamma latviete un tētis portugālis ģimenē ar bērniem sarunājas angļu valodā, tad kāda īsti ir šo bērnu dzimtā valoda?
Svarīgi!
Secinājums Nr. 3: Pasaulē bieži sastopama daudzvalodība.
Valodas ir savstarpēji saistītas, un zinātnieki, pētot šo saistību un līdzību, ir izveidojuši valodu ģimenes jeb saimes, proti, līdzīgās valodas apvienojot grupās un piešķirot tām vispārinošus nosaukumus.
lingvistiska_karte.png
Katra krāsa apzīmē noteiktu saimi, piemēram, indoeiropiešu valodu saime, kurai pieder arī latviešu valoda, šajā kartē apzīmēta ar spilgti zilu krāsu.
Ja vēlies šo karti izpētīt vairāk, dodies turp.
Svarīgi!
Secinājums Nr.4: Līdzīgās valodas ir apvienotas valodu saimēs.
Atsauce:
https://valoda.lv/games/macamies-latviesu-valodu-13-14-gadi/SocZinibas/Valoda/Pasaule/Apr.htm
Sālījuma G., Valtere V. Valodas labirinti. Rīga: Zvaigzne ABC, 15.lpp.
Kļaviņa S. Valodas daba. Lielvārds: 1997, 46.lpp.
https://lingvo.info/lv/babylon/language_families