Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodu daudzveidība un izplatība pasaulē Priekšstata radīšana par valodu daudzveidību pasaulē.
2. Valodas Eiropā Priekšstata radīšana par valodu daudzveidību Eiropā.
3. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju lietošana un darināšana.
4. Salīdzinājuma sintaktiskās konstrukcijas Salīdzinājumu veidošana ar īpašības vārda pārāko pakāpi un partikulām "kā", "nekā", un prievārdu "par".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodu uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Darbs ar tekstu; apgalvojuma patiesuma novērtēšana atbilstoši lasītajam tekstam.
2. Izpratne par valodu funkcijām sabiedrībā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Atbilstošo jēdzienu ievietošanu valodu statusa definīcijās.
3. Pārākās pakāpes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni.
4. Vispārākās pakāpes veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vispārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar vis--.
5. Vispārākās pakāpes veidošana ar vietniekvārdu "pats/pati" 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni.
6. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju noteikšana pēc dotajām divām katras pakāpes īpašības vārdu formām.
7. Īpašbas vārdu salīdzināmās pakāpes teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpašbas vārdu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un to salīdzināmo pakāpju noteikšana.
8. Salīdzinājuma konstrukcijas vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Salīdzinājuma partikulu "kā", "nekā" un prievārda "par" pareiza lietošana vienkāršos paplašinātos teikumos ar salīdzinājuma konstrukcijām, kurās ir īpašības vārds pārākajā pakāpē.
9. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju veidošanas iespēja 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Īpašības vārdu analīze un to spējas veidot salīdzināmās pakāpes noteikšana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošanu Citi vidēja 1p. Izpratne par īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošanu, izvēloties pareizos apgalvojumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 00:30:00 vidēja 14p. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni. Vispārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar vis--. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju noteikšana pēc dotajām divām katras pakāpes īpašības vārdu formām. Īpašbas vārdu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un to salīdzināmo pakāpju noteikšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes 00:30:00 vidēja 15p. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni. Vispārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar vis--. Pārākās pakāpes vienskaitļa nominatīva formu veidošana ar nenoteikto un noteikto galotni. Īpašības vārda salīdzināmo pakāpju noteikšana pēc dotajām divām katras pakāpes īpašības vārdu formām. Īpašbas vārdu saskatīšana vienkāršā paplašinātā teikumā un to salīdzināmo pakāpju noteikšana. Izpratne par īpašības vārda salīdzināmo pakāpju veidošanu, izvēloties pareizos apgalvojumus.