Teorija

Kas notiktu, ja pēkšņi kādā brīdī valoda pazustu?
Jebkura valoda jebkurā veidā. Nebūtu, un viss.
 
UZDEVUMS NR.1
Izdomā un uzraksti, kā tu šādā situācijā - kad pasaulē nav valodas,- varētu nodot ziņu klasesbiedriem par stundu saraksta izmaiņām!
Salīdzini savu atbildi ar risinājuma soļos minēto!
 
Izlasi, kā latviešu valodas literārajā vārdnīcā skaidrota vārda verbāls  nozīme!
TZ_verbāls.png
 
UZDEVUMS NR.2
Izpēti dotās situācijas!
Kuras no tām var apzīmēt kā verbālas?
Salīdzini savu atbildi ar risinājuma soļos minēto!
1. Pēteris bibliotekārei pavaicā, vai ir iespējams pieteikties rindā uz kādu no Bērnu žūrijas grāmatām.
2. Vecmāmiņa zvana mazdēlam, lai sarunātu kopīgu braucienu uz zooloģisko dārzu.
3. Policists, regulējot satiksmi, paceļ roku un ar žestu parāda, ka šobrīd drīkst braukt automašīnas, kas atrodas no viņa pa kreisi.
4. Stacijas dežurants paceļ signālzizli, dodot signālu vilcienam, ka drīkst doties ceļā.
 
Šajās situācijās norisinās dažādas informācijas nodošana vai saņemšana, taču valodai ir arī citi uzdevumi.
Valoda ir nepieciešama arī, lai domātu, lai veidotu un saglabātu kultūru, lai varētu izteikt savas jūtas, emocijas.
 
Svarīgi!
Mēs nespējam domāt par to, ko nevaram nosaukt vārdā.