Teorija

Viens no valodas uzdevumiem ir saziņa.
Tā var notikt gan mutvārdos, gan rakstveidā.
Turklāt mutvārdu saziņu var un reizēm ir nepieciešams pierakstīt. Tie var būt gan protokoli, gan intervijas, gan sarunas.
 
Šīs sarunas var tikt pierakstītas drukātā veidā.
"Vai ar tevi viss kārtībā?" Bonija jautāja.
 
Un šīs sarunas var pierakstīt arī rokrakstā.
TR_piem_1.png
 
UZDEVUMS
Izpēti abus teiciena pierakstus!
Kādas atšķirības redzi?
 
Ja sarunājas divi cilvēki, šādu sarunu sauc par  dialogu.
Šis vārds ir aizgūts no sengrieķu valodas vārda "dialogos", kas nozīmē "saruna".
Sarunas pierakstā ir divas daļas:
1) runa, ko saka dialogā iesaistītie cilvēki;
2) paskaidrojums par šīs saziņas apstākļiem (vieta, laiks, runas veids, dažādi citi runas apstākļi).
 
Ja šādu sarunu vārds vārdā pieraksta, tad izveidojas tiešās runas teikums, kurā ir šīs divas daļas - piebilde  un  tiešās runas daļa.
TIEŠĀS_RUNAS_struktūra.png