Vispārinošais vārds teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem var atrasties dažādās vietās.
No atrašanās vietas un saistījuma ar vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem ir atkarīgs pieturzīmju lietojums, kas arī ir ļoti dažāds.
Par visiem pieturzīmju lietošanas gadījumiem tu mācīsies pakāpeniski.
Šobrīd tev jāiemācās, kā lietot pieturzīmes teikumā, kurā  vispārinošais vārds atrodas pirms vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes.
Šādos gadījumos aiz vispārinošā vārda liekams  kols.
 
PIEMĒRS
Skolas izstādē bija skatāmi mākslas  darbi: zīmējumi, gleznojumi, izšuvumi un kokgriezumi.
a_vtl4.png
 
Teikumu grafiskajos attēlos jeb shēmās vispārinošo vārdu apzīmē ar mazo burtu  a.
 
Kols liekams tikai tādos teikumos, kuros:
1) vispārinošais vārds atrodas pirms vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes;
2) teikums beidzas līdz ar pēdējo vienlīdzīgo teikuma locekli, aiz kura liekama teikuma beigu pieturzīme.
 
Pašā vienlīdzīgo teikuma locekļu virknē jāliek tieši tādas pieturzīmes kā parastā teikumā, kurā ir vienlīdzīgo teikuma locekļu virkne.
  
PIEMĒRI
Koncertam skolēni bija sagatavojuši dažādus priekšnesumus: deklamācijas un dejas, dziesmas un rotaļas.
a_vtl4_2.png
Skolā notiek dažādi sporta  treniņi: basketbols un florbols, un handbols.
a_vtl4_3.png