Mums apkārt atrodas ne vien dažādas zīmes, bet arī dažādi uzraksti.
Lielākoties tie informē un organizē mūsu dzīvi.
 
Tie pastāsta, kā sauc veikalus.
Liiba.png
 
Un kas šajos veikalos nopērkams.
meistars.png
 
Un cik ilgi šie veikali strādā.
darba_laiks.png
 
Un cikos ies autobuss, lai uz šiem veikaliem aizbrauktu.
autobusa_saraksts.png
 
Lai cilvēki šos uzrakstus pamanītu, tiem jābūt pietiekami lieliem, skaidriem, salasāmiem un noteikti precīziem. Tikpat svarīgi ir arī  ievērot pareizrakstību.
1. Veikalu, kafejnīcu un citu uzņēmumu nosaukumi liekami pēdiņās, turklāt jāievēro, kā šajos uzrakstos lietoti lielie un mazie burti.
Piemērs:
"Sportland", "RIMI"
Rakstot rokrakstā, jāatceras, ka sākuma pēdiņas liekamas apakšā.
 
Sportland.png
 
2. Norādot pulksteņa laiku, stundas un minūtes atdalāmas ar punktu. Ja nepieciešams, var izmantot saīsinājumu "plkst".
Piemērs:
plkst. 10.00, 14.30
3. Ja ir nepieciešams norādīt laika periodu, tad ir iespējami divi varianti:
1) izmantojot vārdu savienojumu "no … līdz …";
Piemērs:
no plkst. 8.30 līdz plkst. 9.30, no 10.00 līdz 12.00
2) izmantojot vienotājdomuzīmi "-";
Piemērs:
12.00-14.00, 10.00-19.00