Teorija

Ja teikumā ir gara vienlīdzīgo teikuma locekļu virkne, tad reizēm ir būtiski to nosaukt vienā vārdā, pievēršot lasītāja uzmanību šai virknei.
Šis kopīgais nosaukums tiek saukts par vispārinošo vārdu.
 
TEIKUMS
Latvijas mežos aug dažādi  koki: priedes, egles, bērzi, alkšņi, apses un oši.
 
Šajā teikumā  koki  ir vispārinošais vārds.
Katrs vienlīdzīgais teikuma loceklis ir nosaucams šajā vārdā.
Lai labāk saprastu, vari ņemt palīgā matemātiku: ja starp vienlīdzīgo teikuma locekli un vispārinošo vārdu vari likt vienādības zīmi, tad esi pareizi izvēlējies vispārinošo vārdu.
 
PIEMĒRAM
priede = koks
egle = koks
bērzs = koks
alksnis = koks
apse = koks
osis = koks
Tātad - šajā teikumā vārds koki patiešām ir vispārinošais vārds, kam seko vienlīdzīgu teikuma locekļu virkne.
 
Vispārinošais vārds visbiežāk ir lietvārds.
Tas saistīts ar to, ko šīs vārdšķiras vārdi nosauc, proti, priekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, vielas un abstraktus jēdzienus. Visas no šīm minētajām grupām ir vieglāk nosaucamas kopīgā nosaukumā nekā citu vārdšķiru nosauktos jēdzienus, piemēram, skaitu, pazīmes vai darbību.
Piemērs:
Pavasarī ligzdošanas vietas meklē daudzi  putni: zvirbuļi, vārnas, žagatas, zīlītes.
Putni savām ligzdām izmanto visdažādākās  vietas: kokus, krūmus, zemi, koku dobumus un ūdeņus.
Uzraksti savu teikumu ar vispārinošo vārdu un izlasi ieteikumus risinājuma soļos!
Atsauce:
 K. Grigulis. Putnu grāmata.