Teorija

Uzdevumi

1. Vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziena izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Pieturzīmju attēlojums teikuma shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pieturzīmju lietojums teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma saskatīšana teikumā un teikuma shēmā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma saskatīšana teikumā un teikuma shēmā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pieturzīmju lietojuma teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem novērtējums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Zīmes ikdienā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Saiklis, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrotā teikuma locekļa saskatīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrotā teikuma locekļa saskatīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

5
13. Vienlīdzīgu teikuma locekļu atdalīšana ar komatu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Jautājuma noteikšana vienlīdzīgu teikuma locekļu virknei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Pieturzīmes vienlīdzīgu teikuma locekļu atdalīšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Bezsaikļa saistījumā esošu vienlīdzīgu teikuma locekļu un to saistījuma attēlošana shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Trīs vienlīdzīgu teikuma locekļu virknes un tās saistījuma attēlošana shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Ar atkārtotiem saikļiem "un" saistītu vienlīdzīgu teikuma locekļu un to saistījuma attēlošana shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistījuma attēlošana shēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
21. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes papildināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Vienlīdzīgu teikuma locekļu jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
24. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Pieturzīmes starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Vispārinošais vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. Vienlīdzīgie teikuma locekļi aiz vispārinošā vārda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. Vispārinošais vārds teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
29. Pieturzīmes teikumā ar vispārinošo vārdu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
30. Pieturzīmes teikumos ar vispārinošo vārdu pirms vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
31. Vispārinošais vārds un vienlīdzīgie teikuma locekļi teikumā

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

Materiāli skolotājiem