Izpēti piemēru no matemātikas grāmatas!
matemātikas_piemērs.png
Vai vari to izlasīt? Kā tu lasīsi burtus un burtu savienojumus?
Visticamāk, tu neteiksi m vai dm (to nemaz nav tik viegli izrunāt!), bet lasīsi "metri" un "decimetri", un "centimetri".
Kā tu zināji, kā atšifrēt šos apzīmējumus? Visticamāk, tev to pateica vecāki vai skolotājs.
Un kopš tā brīža tu zini, ka burts m var nozīmēt mērvienību - metru.
 
Ir daļa saīsinājumu, kurus mēs zinām tāpēc, ka cilvēki ir vienojušies par to nozīmi.
Šos saīsinājumus mēdz saukt par  tradicionāliem saīsinājumiem.
Liela daļa no dažādām mērvienībām ir tieši šādi saīsinājumi.
 
Garuma mērvienības
mm - milimetrs
cm - centimetrs
dm - decimetrs
m - metrs
km - kilometrs
 
Laika mērvienības
s - sekunde
min - mērvienība
h - stunda
 
Par citām mērvienībām noteikti vairāk mācīsies matemātikā, dabaszinībās un citos mācību priekšmetos.
 
Saīsinājumus lieto tādos tekstos, kur nepieciešams taupīt vietu, piemēram, vārdnīcās, enciklopēdijās, arī mācību grāmatās.
Parasti šādos izdevumos tiek dots īpašs saīsinājumu saraksts, lai nerastos kādi pārpratumi.
 
Mācību grāmatās biežāk lietotie saīsinājumi
apm. - apmēram
att. - attēls
dsk. - daudzskaitlis
g. - gads
gs. - gadsimts
kl. - klase
lp. - lapa
lpp. - lappuse
nod. - nodaļa
nr. - numurs
piem. - piemēram
plkst. - pulksten
sk. - skatīt
š.g. - šā gada
tab. - tabula
tml. - tamlīdzīgi
t.p. - tas pats, tāds pats
t.s. - tā saucamais
t.sk. - tai skaitā, to skaitā
u.c. - un citi
u. tml. - un tamlīdzīgi
utt. - un tā tālāk
vsk. - vienskaitlis
  
Katrā mācību priekšmetā ir savi biežāk lietotie saīsinājumi, kuri palīdz nepieciešamo informāciju pierakstīt ātrāk.