Teorija

Uzdevumi

1. Mērvienību saīsinājumi

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Saīsinājumu nozīmes noteikšana atbilstoši teikuma saturam

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Dienu nosaukumu saīsinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Dienu saīsinājumi darba laika paziņojumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Abreviatūras teikumā

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Abreviatūras

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lietvārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Lietvārdi teikumā un to saīsināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Īpašības vārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Ar priedēkli atvasinātu vārdu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Ar priedēkli atvasinātu lietvārdu saīsināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Ar priedēkli atvasinātu darbības vārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: augsta

2

Testi

1. Vārdu saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem