Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Salikto nosaukumu pareizrakstība 3p.
2. Drukāto darbu salikto nosaukumu pareizrakstība 2p.
3. Saliktie nosaukumi pilsētas vidē 3p.
4. Salikto nosaukumu lietojums vienkāršā teikumā 1p.
5. Salikto nosaukumu pareizrakstība 1p.