Teorija

Noteikti jau šobrīd zini dažādus pieturzīmju veidus, kā punkts, izsaukuma zīme, kols.
Dažas no šīm pieturzīmēm lietojam biežāk, dažas - retāk.
Vienas no tādām, iespējams, retāk lietojamām pieturzīmēm ir pēdiņas.
Tieši tā - "vienas no..." -, jo, runājot par pēdiņām, lietojams daudzskaitlis, tāpēc ka šīs pieturzīmes vienmēr būs pārī, proti, divas.
 
Par pēdiņu lietojumu teikumā runā, mācoties pierakstīt tiešās runas teikumus, taču ir arī citi gadījumi, kad tās ir nepieciešamas.
 
Ja mēs savā tekstā minam dažādus nosaukumus, tad mēs izmantojam pēdiņas.
Pēdiņas liekam vispirms nosaukuma sākumā, tad - beigās.
 
Pēdiņas tiek izmantotas šādos nosaukumos:
  
1. grāmatu, žurnālu, laikrakstu, mākslas darbu nosaukumos;
 
BET IEVĒRO!
DZĪVĒ
TEKSTĀ
grāmata_poķu_grāmata.png
Mans brālis izlasīja Edgara Valtera grāmatu "Poķu grāmata".
VAI
grāmata_poķu_grāmata_2.png
Svarīgi!
Rakstot rokrakstā vai rakstot ar datoru, būs atšķirības pēdiņu novietojumā.
2. dažādu uzņēmumu - rūpnīcu, fabriku, veikalu, restorānu, kafejnīcu - nosaukumos;
Piemērs:
veikals "RIMI", rūpnīca "Spodrība", picērija "Divi tomāti"
3. dažādu produktu un ražojumu nosaukumos;
Piemērs:
konfektes "Migle", cepumi "Selga", automašīna "Volvo"