Teorija

Uzdevumi

1. Preses izdevumu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Grāmatu nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Grāmatu nosaukumu rakstība ar roku rakstītā tekstā

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Grāmatu nosaukumu pieraksts rokrakstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Saliktie nosaukumi pilsētā

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Latvijas dabas objektu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Dažādu salikto nosaukumu lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izglītības iestāžu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Valstu salikto nosaukumu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Valstu saliktie nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pēdiņās liekamie nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Atgādne par salikto nosaukumu rakstību un pēdiņu lietojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Saliktie nosaukumi un nosaukumi pēdiņās tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Salikto nosaukumu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Salikto nosaukumu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem