Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Rokraksta nozīme teksta uztverē 1p.
2. Teksta papildināšana ar ilustrāciju 3p.
3. Vienkārša teikuma izveide 2p.
4. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā 2p.
5. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā. Teksta tēma 4p.
6. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā 2p.
7. Tekstveide un teksta uztvere 1p.