Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teksta uztveramība Izpratne par teksta veidošanas mērķi, adresātu un valodas līdzekļiem, kas izmantojami tekstveidē.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta vizuālais noformējums 1. izziņas līmenis zema 1p. Teksta fragmentā izmantotā fona un burtu krāsas novērtējums, saskatot izveidē pieļautās kļūdas.
2. Tekstā lietoto burtu veida un lieluma nozīme 1. izziņas līmenis zema 1p. Drukāta teksta uztveramības salīdzinājums, izpētot teksta burtu lielumu un veidu.
3. Rokraksta nozīme teksta uztverē 1. izziņas līmenis zema 1p. Ar rakstītajiem burtiem rakstīta teikuma uztveramības novērtēšana. Sava viedokļa pamatošana palīgteikumā.
4. Teksta papildināšana ar ilustrāciju 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apgalvojumu atbilstības tekstam novērtēšana un vizuālā materiāla atbilstības dotajam tekstam saskatīšana. Sava viedokļa izteikšana.
5. Patskaņu lietojums tēmas aktuālajos vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Tēmā aktuāli lietojamo vārdu pareizrakstība, ierakstot vārdos trūkstošos patskaņus.
6. Vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tēmā lietoto vārdu pareizrakstība. Nepareizi uzrakstīto vārdu labojums.
7. Svešvārdu lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Svešvārdu lietojums teikumā, to nozīmes noteikšana atbilstoši kontekstam.
8. Vienkārša teikuma izveide 2. izziņas līmenis zema 2p. Vienkārša teikuma izveide no vārdu virknse, ievērojot teikuma pazīmes.
9. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienlīdzīgu teiikuma locekļu saskatīšana teikumā un to atbilstoša atdalīšana ar komatu.
10. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā. Teksta tēma 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Salikta sakārtota teikuma daļu atdalīšana ar komatu. Saikļa "un" uzdevuma noteikšana teikumā un atbilstošu pieturzīmju lietošana. Teikumu kopīgās tēmas noteikšana.
11. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Palīgteikuma atdalīšana no virsteikuma, ja palīgteikuma atrodas aiz virsteikuma vai pirms virsteikuma.
12. Tekstveide un teksta uztvere 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Teksta novērtējums: saturs, forma, pareizrakstība.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta saturs un forma 00:30:00 vidēja 15p. Rokraksta, pareizrakstības, interpunkcijas un vizuālā materiāla nozīmes izpratne tekstveidē.