Teorija

Uzdevumi

1. Teksta vizuālais noformējums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tekstā lietoto burtu veida un lieluma nozīme

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Rokraksta nozīme teksta uztverē

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Teksta papildināšana ar ilustrāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Patskaņu lietojums tēmas aktuālajos vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Svešvārdu lietojums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienkārša teikuma izveide

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā. Teksta tēma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Tekstveide un teksta uztvere

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Teksta saturs un forma

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem