Katram vārdam ir sakne.
Lokāmajiem vārdiem ir sakne un arī galotne.
Lai darinātu jaunus vārdus, saknei var pievienot citu  galotni, priedēkli vai  piedēkli.
 
1. Jaunus vārdus var darināt, pievienojot citu galotni.
Piemērs:
brīv-a (īpašības vārds) - brīv-e  (lietvārds)
seg-t (darbības vārds) - seg-a  (lietvārds)
 
2. Ar  priedēkļiem  bieži tiek darināti jauni darbības vārdi un lietvārdi.
Latviešu valodā bieži tiek lietoti šādi priedēkļi:
aiz-, ap-, at-, bez-, ie-, iz-, ne-, no-, pa-, pār-, pie-, sa-
Piemērs:
saule - pa-saule
iet - aiz-iet
 
Latviešu valodā vārdam drīkst pievienot tikai vienu priedēkli.
Ir tikai divi priedēkļi, kurus drīkst pievienot vārdam ar jau esošu priedēkli.
Tie ir  jā- un  ne-.
Piemērs:
aiziet - -aiziet
pārdot - ne-pārdot
Ja priedēklis nemaina vārda nozīmi, tad tas ir lieks un nav jāpievieno.
3. Jaunus vārdus var darināt, pievienojot saknei piedēkli.
Pievienojot piedēkli, parasti tiek pievienota arī galotne.
Šādu vārda sastāvdaļu apvienojumu sauc par izskaņu.
Piedēklis + galotne = izskaņa
Piemērs:
domā-t (darbības vārds) - domā-šan-a  (lietvārds)
skol-a (lietvārds) - skol-nieks, skol-niece  (lietvārdi)
Vārdus, kuriem ir kopīga sakne, sauc par  radniecīgiem vārdiem.
Šādi vārdi veido  radniecīgu vārdu saimes, kurās pretēji vārdšķirām var atrasties dažādu vārdšķiru vārdi.
Piemērs:
Radniecīgu vārdu saime ar sakni  jaun-:jauns (īpašības vārds), jauniņš (īpašības vārds), jauneklis (lietvārds), jauniete (lietvārds), jaunatne (lietvārds), atjaunot (darbības vārds), jaunināt (darbības vārds).
Vārda sastāvu var norādīt, izmantojot īpašus pasvītrojumus.
TEO_vārda_sastāvs_viss.png
Piemērs:
Vārda  apmalīte  vārda sastāvs:
ap - priedēklis
mal - sakne
īt - piedēklis
e - galotne
VĀRDA_SASTĀVS_apmalīte.png