Vārdi ar kopīgām gramatiskajām pazīmēm tiek apvienoti lielās grupās, kuras sauc par vārdšķirām.
Latviešu valodā ir patstāvīgie vārdi un palīgvārdi, un vēl viena īpaša grupa - izsauksmes vārdi.
 
Patstāvīgie vārdi  ir tie vārdi, kuru nozīmi mēs saprotam arī tad, ja vārdu dzirdam ārpus teikuma.
Tās ir šādas vārdšķiras: lietvārdi, darbības vārdi, īpašības vārdi, vietniekvārdi, skaitļa vārdi, apstākļa vārdi.
Piemērs:
Mans pelēkais kaķēns lēnām dzēra siltu pienu.
 
mans - vietniekvārds
pelēkais - īpašības vārds
kaķēns - lietvārds
lēnām - apstākļa vārds
dzēra - darbības vārds
siltu - īpašības vārds
pienu - lietvārds
Palīgvārdi  ir tie vārdi, kas palīdz saprast teikumā izteikto domu, bet paši tie ārpus teikuma ne vienmēr ir precīzi saprotami.
Palīgvārdi ir saikļi, prievārdi un partikulas.
Dažus no saikļiem jau tu zini, piemēram,  un, bet, jo, taču  u.c.
Prievārdi saista darbības vārdu ar citiem vārdiem, piemēram,  uz, zem, pie, no u.c.
Arī dažas partikulas - nolieguma partikulu  un apstiprinājuma partikulu  - tu esi iepazinis.
Ir arī trešā grupa - izsauksmes vārdi.
Lai gan par vārdiem šo grupu būtu grūti nosaukt, jo šo vārdu nozīme atklājas tikai un vienīgi teikumā. Pat viens un tas pats izsauksmes vārds var izteikt dažādu nozīmi, viss ir atkarīgs no teikuma, kurā tas lietots.
Piemērs:
Ai, cik skaisti!
Ai, kā sāp!
Ai, cik žēl!
Izsauksmes vārdi teikumā veic vairākus uzdevumus:
1) pievērš uzmanību kaut kam, kas izteikts teikumā;
Piemērs:
Skat, te ir taciņa!
2) izsaka autora jūtas;
Piemērs:
Ak, kāds putniņš!
3) atdarina skaņas;
Piemērs:
Vidžu, vidžu!
4) izsaka pieklājības frāzes;
Piemērs:
Labdien, skolotāj!
Tos izsauksmes vārdus, kuri atdarina dabā dzirdamās skaņas, sauc par  onomatopoētismiem.
Arī šos izsauksmes vārdus, tāpat kā citus, teikumā no pārējiem vārdiem atdala ar  komatu  vai izsaukuma zīmi.
Kā rāda grupas nosaukums, tad šie vārdi sastopami izsauksmes teikumos, kuru beigās liekama izsaukuma zīme.
Piemērs:
Svirr-svirr!
Aizšvirkst  gar torņiem svīres.
 
Tad zili melns un spoži balts,
tad,  brīkš, bradāks,  un lietus šalts.
Atsauce:
/Pēc J. Baltvilka/