Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā meklēt un novērtēt informāciju? Kā rakstīt dialogu, vēstījumu?
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Personu vietniekvārdi Personu vietniekvārdi, iedalījums personās, to locīšana un saistījums ar darbības vārdu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personu vietniekvārdu pazīšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Personu vietniekvārdu atšķiršana no citām vietniekvārdu grupām un lietvārdiem.
2. Personu vietniekvārdu pazīšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Personu vietniekvārdu pazīšana un atšķiršana no lietvārdiem un darbības vārdiem.
3. Personu vietniekvārds 1. izziņas līmenis zema 1p. Personu vietniekvārds teikumā
4. Personu vietniekvārdu ievietošana teikumā 1. izziņas līmenis zema 1p. Teikumā iederīgas personu vietniekvārdu formas izvēle.
5. 1. personas vietniekvārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 1. personas vietniekvārdu locīšana vienskaitlī un daudzskaitlī.
6. 2. personas vietniekvārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 2. personas vietniekvārdu locīšana vienskaitlī un daudzskaitlī.
7. 3. personas vietniekvārdu locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 8p. 3. personas vietniekvārdu locīšana vienskaitlī un daudzskaitlī.
8. Personu vietniekvārdi un to locījuma formas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Personu vietniekvārdu un to locījuma formu saskatīšana teikumā.
9. Personu vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrast vārdu, ko personu vietniekvārds aizvieto teikumā
10. Personu vietniekvārds 2. izziņas līmenis augsta 2p. Personu vietniekvārds kopā ar darbības vārdu
11. Personu vietniekvārds 2. izziņas līmenis augsta 9p. Darbības vārdam kopā ar personu vietniekvārdu noteikt laiku, skaitli, personu. 3 piemēri.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personu vietniekvārdi Citi vidēja 1p. Personu vietniekvārdu atpazīšana vārdu savienojumos