Teorija

1. Teksts

Uzdevumi

1. Teksta rindkopas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Jēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Teksta plāns

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Latviešu tautas pasaka

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Lasīšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodas sistēmas izpratne (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Lasīšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Valodas izpratne (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Valodas sistēmas izpratne (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Klausīšanās (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Lasīšana II (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Lasīšana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Lasīšana I (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Lasīšana I (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
14. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Teksta izpratne

Grūtības pakāpe: vidēja

14

Materiāli skolotājiem