18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā lasīt un rakstīt vārdus? Temata pārskats
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņa un burts Latviešu valodas skaņu mācību. Skaņa un burts latviešu valodā. Skaņu iedalījums. Rakstītie un drukātie burti.
2. Rakstītie burti. Patskaņi Rakstītie patskaņu burti: lielie un mazie. Katram drukātajam burtam atbilst rakstītais burts.
3. Rakstītie burti. Līdzskaņi Rakstītie līdzskaņu burti: lielie un mazie. Katram drukātajam burtam atbilst rakstītais burts.
4. Vārdu pamazinājuma forma Vārdu pamazinājuma formas darināšana. Mācās veidot vārdu pamazinājuma formu pēc parauga sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājdzīvnieku attēli un nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrod attēlam attiecīgu mājdzīvnieka nosaukumu. Lasi piedāvātos dzīvnieku nosaukumus, izvēlies to vārdu, kas atbilst attēlam.
2. Vārda sākumburts 2. izziņas līmenis zema 2p. Latviešu valodas skaņu mācība. Lasa, nosaka vārda pirmo skaņu. Raksta vārda pirmo burtu attiecīgi skaņai. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. (VL.3.3.1.3.)
3. Vārdu garums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot noteikt vārdu garumu pēc burtu skaita. Attīsta lasīšanas prasmi, veic burtu skaitīšanu. Starppriekšmetu saikne - latviešu valoda un matemātika.
4. Vārda pirmais burts, skaņa 1. izziņas līmenis zema 1p. Latviešu valodas skaņu mācība. Lasa, nosaka vārda pirmo skaņu. Raksta vārda pirmo burtu attiecīgi skaņai. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus.(VL.3.3.1.3.)
5. Līdzskaņi n un ņ 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Latviešu valodas skaņu mācība. Attīsta lasītprasmi, nosaka skaņas vārdos, diferencē n, ņ skaņas. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. (VL.3.3.1.3.)
6. Zilbju skaits vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot dalīt vārdus zilbēs un noteikt zilbju skaitu vārdos. Attīsta lasītprasmi.
7. Vārda pirmā zilbe 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot dalīt vārdu zilbēs. Nosaka vārda pirmo zilbi. Attīsta lasītprasmi.
8. Vārda pirmais burts 1. izziņas līmenis zema 1p. Latviešu valodas skaņu mācība. Lasa, nosaka vārda pirmo skaņu. Raksta vārda pirmo burtu attiecīgi skaņai. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. (VL.3.3.1.3.) Atpazīst attēlā redzamo majdzīvnieku. Nosaka vārda pirmo burtu. Attīsta un nostiprina lasītprasmi.
9. Mājdzīvnieku nosaukumu rakstīšana. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot nodrukāt vārdu pēc parauga. Lasa, mācās drukāt vārdu pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
10. Pareizi uzrakstīts dzīvnieka nosaukums 1. izziņas līmenis zema 1p. Ievēro skaņu un burtu atbilstamību vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Nosaka pareizi uzrakstītu vārdu pēc parauga. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
11. Mājdzīvnieku nosaukums 3. izziņas līmenis augsta 1p. Prot nodrukāt vārdu, izmantojot doto attēlu. Prot vārdu izrunāat pa skaņām, drukā attiecīgai skaņai attiecīgo simbolu. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
12. Mājdzīvnieka apraksts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc apraksta nosaka mājdzīvnieka nosaukumu. Attīsta lasītprasmi, saskata teksta svarīgāko informāciju, pēc kuras var noteikt dzīvnieku.
13. Kā sauc mājdzīvnieku? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atbildēt uz jautājumu pēc lasītas informācijas. Attīsta lasītprasmi.
14. Pamazinājuma forma 3. izziņas līmenis augsta 1p. Raksta doto vārdu pamazinājuma formā pēc parauga.No zināmajiem vārdiem var darināt jaunus vārdus. (V.Li.3.)
15. Mīļvārdiņu veidošana 3. izziņas līmenis augsta 2p. Raksta vārdus pamazinājuma formā. Mācās veidot vārdu pamazinājuma formu pēc parauga sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdiem. Bagātina savu vārdu krājumu. No zināmajiem vārdiem var darināt jaunus vārdus. (V.Li.3.)
16. Mīļvārdiņi. Cilvēku vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vārdu pamazinājuma formas darināšana. Rakstot vārdu pamazinājuma formā pēc parauga, bērns pilnveido un attīsta savu vārdu krājumu un vingrinās vārddarināšanā ar izskaņām. Lielie sākumburti cilvēku personvārdos. No zināmajiem vārdiem var darināt jaunus vārdus. (V.Li.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda pirmais burts Citi vidēja 1p. Nosaka un uzraksta vārda pirmo burtu. Atpazīst attēlā redzamo mājdzīvnieku. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
2. Vārda pirmā zilbe Citi augsta 1p. Prot dalīt vārdu zilbēs. Nosaka un uzraksta vārda pirmo zilbi. Attīsta lasītprasmi. Mācās lietot tastatūru. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā.
3. Daba. Dzīvnieki Citi vidēja 1p. Attīsta lasītprasmi. Izprot tekstu. Prot atrast tekstā nepieciešamo informāciju. Klausās, lasa literāru darbu fragmentus.
4. Mīļvārdiņi Citi vidēja 2p. Vārdu pamazinājuma formas darināšana. Rakstot vārdu pamazinājuma formā pēc parauga, bērns pilnveido un attīsta savu vārdu krājumu un vingrinās vārddarināšanā ar izskaņām. No zināmajiem vārdiem var darināt jaunus vārdus. (V.Li.3.)
5. Skaņu un burtu skaits vārdā Citi vidēja 6p. Skaņu un burtu skaita noteikšana vārdos. Divskaņu saskatīšana vārdos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas, zilbes 00:00:00 vidēja 14p. Testa treniņš.Testā iekļauti uzdevumi - vārdu skaņas un zilbes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā lasīt un rakstīt vardus? Mājdzīvnieki. 00:00:00 vidēja 8p. Temata noslēguma tests. Testā ir ietverti uzdevumi, kas balstīti uz mājdzīvnieku nosaukumu lasīšanu un rakstīšanu, zilbes.
2. Mīļvārdiņi 00:00:00 vidēja 7p. Treniņa tests. Testā ietverti pamazinājuma formas veidošanas uzdevumi.