Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Mājlopi un mājputni 1p.
2. Dzīvnieku mazuļi 1p.
3. Dzīvnieku mazuļi nosauku. 1p.
4. Mājlopi un mājputni. Pirmais burts 1p.
5. Mājlopi un mājputni 1p.
6. Pamazinājuma forma 1p.
7. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana 1p.