Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā lasīt un rakstīt vārdus? Temata pārskats
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņa un burts Latviešu valodas skaņu mācību. Skaņa un burts latviešu valodā. Skaņu iedalījums. Rakstītie un drukātie burti. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus.(VL.3.3.1.3.)
2. Divskaņi Kā veidojas divskaņi? Kādi ir divskaņi, kur sastopamies ar divskaņiem? Skaņas dz, dz
3. Vārdu pamazinājuma forma Vārdu pamazinājuma formas darināšana. Rakstot vārdu pamazinājuma formā pēc parauga, bērns pilnveido un attīsta savu vārdu krājumu, un vingrinās vārddarināšanā ar izskaņām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ievieto a vai ā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nostiprina izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. Pareizi rakstavārdus skaidrajā pozīcijā. Īpašvārdu rakstībā lieto lielos sākumburtus. (VL.3.3.1.4.)
2. Mājlopi un mājputni 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrod attēlam attiecīgu mājlopa vai mājputna nosaukumu. Attīsta prasmi lasīt vārdus.
3. Dzīvnieku mazuļi 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrod attēlam attiecīgu mājlopa vai mājputna nosaukumu. Attīsta prasmi lasīt vārdus. Bagātina vārdu krājumu.
4. Dzīvnieku mazuļi nosauku. 1. izziņas līmenis zema 1p. Pazīst un atrod attēlam attiecīgu mājlopa vai mājputna mazuļa nosaukumu. Attīsta prasmi lasīt vārdus.
5. Mājlopi un mājputni. Pirmais burts 1. izziņas līmenis zema 1p. Latviešu valodas skaņu mācība. Prot izrunāt vārdu pa skaņām. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pazīst skaņai attiecīgu simbolu - burtu.
6. Vārda pirmais burts 1. izziņas līmenis zema 1p. Latviešu valodas skaņu mācība. Prot izrunāt vārdu pa skaņām. Nosaka vārda pirmo skaņu. Pazīst skaņai attiecīgu simbolu - burtu.
7. Mājlopu un mājputnu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksta mājlopu un mājputnu nosaukumu pēc dotā attēla. Attīsta prasmi lasīt vārdus, raksta vārdus pēc parauga.
8. Mājlopi un mājputni 3. izziņas līmenis augsta 1p. Raksta mājlopu un mājputnu nosaukumu pēc dotā attēla. Attīsta prasmi lasīt.
9. Patskaņi, līdzskaņi 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Pazīst un atrod vardā patskaņus un līdzskaņus. Attīsta prasmi lasīt vārdus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
10. Divskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latviešu valodas skaņu mācība. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.) Saklausa vārdos divskani.
11. Grupē vārdus ar divskaņiem ai, au 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Ievēro skaņu un burtu atbilsmi vārdu izrunā un rakstībā. (VL.3.3.1.4.) Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.) Latviešu valodas skaņu mācība.Attīsta lasītprasmi.
12. Pamazinājuma forma 3. izziņas līmenis augsta 1p. Raksta doto vārdu pamazinājuma formā pēc parauga. Mācās veidot vārdu pamazinājuma formu pēc parauga sieviešu un vīriešu dzimtes lietvārdiem. Bagātina savu vārdu krājumu. No zināmajiem vārdiem var darināt jaunus vārdus. (V.Li.3.)
13. Mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Latviešu tautas mīklas (ar atminējumu attēliem). Attīsta lasītprasmi, bagātina vārdu krājumu, attīsta iztēli.
14. Tautasdziesmas par dzīvniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klausās, lasa literāru darbu fragmentus par dzīvniekiem un dzīvi laukos, nosaka teksta tematu.
15. Daba. Putni 2. izziņas līmenis augsta 1p. Lasītprasme. Teksta izpratne. Klausās, lasa literāru darbu fragmentus par dzīvniekiem, atbild uz jautājumiem. Lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu, atbild uz jautājumiem. (VL.3.1.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņa. Burts Citi vidēja 2p. Latviešu valodas skaņu mācība. Lasa, nosaka vārda izlaisto skaņu. Raksta vārda izlaisto burtu attiecīgi skaņai. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. (VL.3.3.1.3.)
2. Skaņa. Burts Citi vidēja 1p. Nosaka pareizi uzrakstītu vārdu. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus. (VL.3.3.1.3.)
3. Dzīvnieku mazuļu nosaukumu darināšana Citi vidēja 1p. Vārddarināšana. Raksta doto vārdu pamazinājuma formā pēc parauga. Veicot šo uzdevumu, bērns pilnveido un attīsta savu vārdu krājumu, un vingrinās vārddarināšanā ar izskaņām.
4. Mīklas, izvēlies Citi vidēja 1p. Latviešu tautas mīklas (ar atminējumu attēliem).Tiek attīstīta tēlainā domāšana, bagātina iztēle un valodas krājumu!

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieki.Vārdu pamazinājuma forma. 00:00:00 vidēja 7p. Treniņa tests. Testā ietverti pamazinājuma formas veidošanas uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas un burti 00:00:00 vidēja 9p. Temata noslēguma tests.Test aietvetri uzdevumi -vārda skaņas un zilbes.
2. Dzīvnieki, vārdu pamazinājuma forma 00:00:00 vidēja 5p. Treniņa tests. Testā ietverti pamazinājuma formas veidošanas uzdevumi.