Teorija

Uzdevumi

1. Ievieto a vai ā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Mājlopi un mājputni

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Dzīvnieku mazuļi

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Dzīvnieku mazuļi nosauku.

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Mājlopi un mājputni. Pirmais burts

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Vārda pirmais burts

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Mājlopu un mājputnu nosaukumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Mājlopi un mājputni

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Patskaņi, līdzskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Divskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Grupē vārdus ar divskaņiem ai, au

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Pamazinājuma forma

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Mīklas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Tautasdziesmas par dzīvniekiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Daba. Putni

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Dzīvnieki.Vārdu pamazinājuma forma.

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem